2011. március 1., kedd

Szerelemes idézetek

 Idézetek gondolatok


 "Ha sírnod kell, akkor is nevess, ne gyűlölj senkit, mindig csak nevess"


 " Ha szeretsz, olyat szeress, ki téged viszont szeret, mert többet ér egy baráti kézfogás, mint száz hazug szerelmi vallomás!"


 "Hinni megtanulsz, ha sorsod eltipor, szeretni, ha már csalódtál, remélni, ha már mindent elvesztettél"


 "Könnyebb egy kősziklát kétfelé elvágni, mint két szerető szívnek egymástól elválni.""Minden ember törékeny és esendő, s ha elveszítjük a szeretetet, elveszítjük mindent, ami fontos az életben."


 "Minden lány egy angyal, minden fiú egy ördög, mégis arra vár egy angyal, hogy vigye el az ördög."


 "Mindig úgy szeress, hogy meg ne bánd az elveszett időt. Most kell, hogy szeress és megtaláld karjaim között a könnyen eltűnő időt."


 "Ne mond soha egy boldognak, hogy fájdalma van szívednek, mert részvéttel csak azok vannak, kik magunk is szenvednek" "Nem az a fájdalom, zokogva sírni, hanem zokogó fájdalmat mosolyba fojtani"


 . "Nem az-az igazi akivel letudnád élni az életed, hanem az , aki nélkül nem!!!" Nem az-az igazi fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, hanem, amit egy életen át könnyezve hordozunk csendesen!"


"Nézd a virágot s rá fogsz jönni, az életed csak akkor érték, ha szeretni tudsz. Ha ég szívedben szeretett pár lángja, boldog leszel, és örök révbe jutsz." "Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog, igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozol, és körülötted mindenki sírjon"


"Soha senki nem fog közeledni hozzád, ha csalódásaid miatt falat húzol magad köré. Biztonságban érezheted magad, de így örökre egyedül maradsz."
"Szeresd azt, akiről úgy gondolod, hogy egy kicsit is szeret, mert kimondhatatlan az a fájdalom, mit azok éreznek, akik reménytelenül szeretnek."


"A szerelembe - mondják - belehal, aki él. De úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér." - József Attila


"A szerelem az élet nagy ajándéka és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élte az életét a maga teljességében". - Erskine


"Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja, de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja." -  Szabó Éva


"Nem igaz, hogy a szerelem vak. Ellenkezőleg, a szerelmes olyasmiket lát imádottján, amiket más nem vesz észre." - Feleky László

Nem az az igazi, akivel le tudnád élni az életed, hanem az, aki nélkül nem.


Ha valakit igazán szeretsz, engedd el. Ha visszajön hozzád, örökre a tiéd marad.  De ha nem, akkor soha nem is volt igazán a tiéd.


Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél. - József Attila


"A szerelem csak annak fedi fel legrejtettebb titkait és csodáját, akik képes a feltétlen odaadásra és érzelmi hűségre." - Jung


"A szerelem gyönyörűséges virág, de meg kell lennie bennünk a kellő bátorságnak, hogy irtózatos szakadék szélén szedjük." - Stendhal


"A szerelem nem abból áll, hogy bámuljuk egymást, hanem hogy ugyanabba az irányba nézünk kifelé." - Antoine de Saint-Exupery"A szerelemnek még bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok minden tudománya. "- Jókai Mór"Szeretni: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van ránk, mint nekünk őreá. - Paul Gerardy"Az életben nincs más szépség csak a szenvedélyek, a szenvedélyek pedig értelmetlenek. A legszebb és legesztelenebb valamennyi között a szerelem." - France"Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik csillag milliókon - ez épp elég neki, hogy boldog legyen." - Antoine de Saint-Exupery


"Légy szíves, szelídíts meg engem! Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra".  - Antoine de Saint-Exupery


"Elmúlt mint száz pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek Örzik, nem szavak." - Végh György
"Olyan lényt keresünk, akinek a társaságában mindig bátran követhetjük első gondolatunkat anélkül, hogy valaha is törődnünk kellene az illendőségekkel." Stendhal"A szerelem nem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk". - Francoise Sagan


"Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével". - Gabriel Garcia Márquez


"Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, nem eresztjük el egymás kezét." - Alexandra Penney"Valakit szeretni annyit jelent, mint egy mások számára láthatatlan csodában gyönyörködni." - Francois Mauriac


"Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok, néma barátod, rabszolgád vagyok, alázatos és bizalmas barát, aki nem kér semmit, csak néz és imád, és nem akar lenni csak általad, csak az árnyéka annak, ami vagy." - Szabó Lőrinc


"Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted. "- Gabriel Garcia Márquez


"Az az ember, akit bennem szeretsz, természetesen jobb nálam: én nem olyan vagyok.


De te szeress, és én majd igyekszem, hogy jobb legyek önmagamnál."
(Prisrin)"Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted."
(Gabriel Garcia Márquez)"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, mint nekünk őreá."
(Paul Gerardy)
"A szerelem az élet nagy ajándéka, és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élte az életet a maga teljes módján."
(Erskine)"Sose mondd azt: "Szeress engem!" Mit érsz vele? Isten is hiába mondta..."
(Paul Valéry)"Az igazi szerelemnek megvannak a maga előérzetei és tudja, hogy a szerelem szerelmet gerjeszt."
(Balzac)"A szerelemnek még bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok minden tudománya."
(Jókai Mór)"Valakit szeretni azt jelenti: egy mások számára láthatatlan csodát látni."
(Francois Mauriac)"A szeretet hiányát az ember soha nem pótolhatja; ám a szeretet minden mást pótol."
(P. Matteo)


"A szerelem nem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk."
(Francoise Sagan)"Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja, de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja."
Szabó Éva: Szög és kereszt)"A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára."
(Erich Fromm)"A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik."
(Rippl-Rónai József)


"Megismerni és szeretni egy másik lényt: ebben áll minden bölcsesség veleje, gyökere és forrása."
(Evelin Vaugh)


"Aki nem tud szeretettel feloldódni, másban és másért: boldogtalan marad."
(Szentkuthy Miklós)


"Az igazi szeretet tettekben, és nem a szavakban nyilvánul meg."
(Filippinó közmondás)"Szerelemmel múlik az idő, idővel múlik a szerelem."
(Madame Pompadur)


"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
(Ch. Dupoint)"Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket."
(Charlotte Brontë)


"A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia."
(Mahatma Gandhi)"A szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba és gyakran tovább zöldül a szív romjain."
(Victor Hugo)

"Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, nem eresztjük el egymás kezét."
(Alexandra Penney)"Szeretni egy férfit, egy asszonyt annyi, mint egy tökéletlen lényt, egy beteget, egy gyengét, egy bűnöst szeretni.
Ha valóban szereted, meggyógyíthatod, támogathatod, megmentheted."
Michel Quoist)"Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret."
(Fromm)


"Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden."
(T. Tolis)


"Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével."
(Gabriel Garcia Márquez)"Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz elnézést."
(Benjamin Disraeli)
"A szerelem elűzi az időt. Az idő a szerelmet."
(Annie Girardot)"Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt."
(Pilinszky János)"A szerelem elűzi az időt. Az idő a szerelmet."
(Annie Girardot)
Szerelmes idézetek 2 rész

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése