2018. december 29., szombat

Szilveszteri és újévi versek

                          
Itt állunk az újesztendő piros hajnalánál,
Vajon együtt leszünk még az alkonyatnál?
Ebben az újévben merre vezet életünknek útja,
Tövisek közt, vagy virágok közt, csak az Isten tudja.
Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet,
Őrizze meg bútól, bajtól ezt a kicsiny fészket!
Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt,
Adjon Isten mindnyájunknak boldog újesztendőt!"


  B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha!
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
...
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!


Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő!

É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok!
E lfusson most az óévnek malaca,
T öbbé ne legyen senkinek panasza!

K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe!
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak!
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba!

K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

 

Köszöntelek téged kedves újesztendő!
Az Úr áldása legyen véled, kettőezer-tizenkettő.
Új évedben legyen gazdagság, béke,
Töltse meg a szíveket, a szeretet erénye.
Kéményseprő nem vagyok,
Malacom se nincsen,
Ez a kedves gondolat
Csupán minden kincsem,
Melyet most küldök Neked
Tiszta szívből bőven,
Te legyél a legboldogabb
Az Új Esztendőben!!Szilveszter alkalmából az jutott eszembe,
Mi lenne, ha neked is jönne egy kis szerencse?
Búcsúztassuk együtt az ó esztendőt,
S ünnepeljük együtt a sok jót, a jövőt.


Ünnepeljük meg azt, hogy egészségben élünk,
Ünnepeljük meg, hogy van akit szeressünk.
Gondoljuk végig ezt a régi évet,
Jövőre kívánjunk minden jót és szépet!

Éjfélkor millió sok pezsgődugó pukkan,
Petárda is szép számban: milliónyi robban.
Poharainkat egymással összekoccintjuk
És mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok!


„Hogy boldog lehess, 3 kincset keress: 
Higgy, remélj, szeress. 
Hozzon az új év örömből végtelent, 
Szeretetből önzetlent, sikereket mit csak lehet!”Bort, búzát, békességet, 
Sötétségben fényességet! 
Új esztendő újat hozzon, 
Régi jótól meg ne fosszon. 
Ki barát volt, az maradjon,- 
Ki elindult, az haladjon.
Ha ma éjjel éjfélt üt az óra 

Készülj fel az évfordulóra.
 Vedd elő szívedből ki ma nem lehet veled 
És gondolj két emberre ki téged nagyon szeret.
 Így köszöntsd az új évet,
Felejtsd el a rossz emléket. 
S bizz,hogy jövőre együtt búcsúztatjuk el az óévet. 
Boldog Új Évet.

Eljött hát az ó év utolsó napja, 
Vedel is a város apraja nagyja, 
Koccintunk hát mi is az egészségetekre, 
Teljesüljenek álmaitok a jövö esztendőben! 
BUÉK !!!!!!!! Megcélozni a legszebb álmot, 
Kinevetni a világot, gyűjteni a barátságot, 
Mindig szeretni és remélni, 
Igy érdemes a Földön élni! B.Ú.É.K.!
B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté
É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető
K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örűlni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet:
Kívánok Boldog Új Évet!

 
-->
Ha nem jön álom a szemedre,
Igyál meg még egy pezsgőt a nevembe.

Ez felvidít majd és elrepít,

De ha marad még, 

hagyjál kicsit :)

B.Ú.É.K

Tikk-takkolva jár az óra, pergeti a perceket
Mutatója nesztelenül, éjfél felé lépeget.
Útra készen áll az óév, vállra vette batyuját,
Szolgálatát hamarosan újesztendő veszi át!"


Adjon az Isten minden jót ez új esztendőben, 
Fehér kenyér dagadjék nyárfa tekenőben. 
Hús, bor, gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven
A patikát felejtsük el ez új esztendőben. 
Adjon az Isten bő termést aratást
Nyakigérő sarjut, hogy bosszantsa a kaszást
Adjon az Isten sok fát a kályhába
Házi békességet a meleg szobába
.. B.Ú.É.K..  
Eldöcögött már az ó-év szekere,
 Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. 

Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve, 
Búját-baját felejtsük el örökre. 
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér, 
Jó anyámnak mosoly legyen két szemén. 
S a Jó Isten, kit félünk és imádunk, 
Áldja meg két szent kezével családunk.
Durran a pezsgő, koccan a pohár,
Az adrenalin szintem a tetőfokára hág. 
Robban a petárda,repül a konfetti is
Nagyon BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK Én is. 
Robban a petárda,szól a trombita 
Fekve hány ma a világ apraja nagyja.
Pezseg a szívem,és 1 nagyot kiáltok 


Boldog Új Évet Kívánok! Eljött az évben az utolsó napod, 
A jókívánságomat sms-ben kapod, 
Kívánok én neked Boldog új évet,
Sikerekben gazdag örömteli szépet!
 BUÉK!


    Adjon az Isten minden jót ez új esztendőben, 
Fehér kenyér dagadjék nyárfa tekenőben. 
Hús, bor, gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven
A patikát felejtsük el ez új esztendőben. 
Adjon az Isten bő termést aratást
Nyakigérő sarjut, hogy bosszantsa a kaszást
Adjon az Isten sok fát a kályhába
Házi békességet a meleg szobába
.. B.Ú.É.K.. 

Képtalálat a következőre: „2018 buek”

„Ember! Világ! 
Boldog új évet! 
Te Új Világ, jóra törekvő, bár te lennél az a régvárt, békét hozó, csodás esztendő, mely az Idők méhében érik talán már évmilliók óta... s most a mi 
Századunk tüzében, most válik nagy... igaz valóra... Boldog új évet, emberek!”


Lágy esőben, Tömör ködben,
holt részegen mély gödörben,

Szilveszternek nehéz napján
Négykézláb az árok partján,

Átölelem a világot,

s boldog Újévet kívánok!!!!Angyal szál az égből, ruhája hófehér 
Csillagokon lépdel, míg a földre le ér. 
Jobbjában az új év, még fátyol borítja, 
De az ó esztendőnek készen már a sírja. 
Angyal édes angyal, lebbentsd föl a fátylat, 
Hogy az új esztendőben ne érjen sok bánat. 
Hozz reánk örömet, áldást, békességet, 
Hogy melegebben süssön a nap a házunk felett.


Ballag már az esztendő, vissza-vissza nézve, 
nyomában az öccse jő vígan fütyörészve. 
Beéri az öreget s , legényesen leveszi válláról a terhet,
pedig még csak gyermek. 
Lépegetnek szótlanul,
... s mikor éjfél eljő férfiasan kezet fog múlttal a jövendő! BÚÉK!! 


Hamarosan vége ennek az évnek, 
remélem szebb lesz jövőre az élet! 
Eltelt 365 nap és sok-sok óra, 
ma senki nem térhet nyugovóra. 
Hiszen búcsúztatni kell ezt az évet, 
az emberek torkából felcsendül az ének. 
Durrannak a pezsgők, és itt van éjfél, 
pár perc és az új esztendőbe léptél. 
Szerpentin szalag díszíti a házat, 
a finom ételek megtöltik a tálat. 
Pontosan éjfélkor egy nagyot kiáltok. 
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!!! 

A mai nap szebb, mint a más 

A mai nap senki nem hibás. 
A mai nap öntse el szívedet a jóság és szeretet, 
S ez tartson ki ameddig lehet! 
Boldog Új Évet!

Adjon Isten minden jót, 
Vegye el mind a nem jót! 
Mitől félünk mentsen meg, 
Amit várunk legyen meg 
Ez ÚJ ESZTENDŐBEN!


Adjon Isten füvet, fát, 
Teli pincét, kamarát. 
Sok örömet e házba, 
Boldogságot hazánkba! 
Este harangszóra, giling-galangolóra,Itt az Újév, új jót hozzon, Régi jónktól meg ne fosszon. Hogyha új jót nem is hozhat, Vigye el a régi rosszat
"Szilveszterkor az optimista azért várja az éjfélt, hogy az új év elkezdődjön. 
A pesszimista pedig azért, hogy az óév elmúljon."
Éjféltől új év köszönt le ránk, 
Holnaptól 2018-at ír az egész világ,
 s ha az óra elüti a 12-t, jó kedvel nyiss ki egy üveg pezsgőt! B.Ú.É.K!

Egy angyalt küldök néked, 
Tegye szebbé életed, 
Tegyen pénzt a zsebedbe, 
Vigyen boldogságot a szívedbe, 
Vegyenek körül barátok, 
Boldog Új Évet Kívánok! 

Igaz, hogy még nincs itt az év vége,
De én lehet, hogy négykézláb érek a végére.
Ezért hát, míg stabilan állok,
Boldog Új Évet Kívánok!Itt van a szilveszter vége az évnek,
Kell a zsíros kocsonya, vörösbor a bélnek.
Hopp, ott egy kismalac, rálép egy kekszre,
Vegyél rá valakit az orális sexre.!!
B.Ú.É.K

   

Eljött hát az idő, nagy levegőt veszek,
 mindenkire vonatkozó bejelentést teszek. 
Ma van az évnek az utolsó napja 
hagyományból lesz ma mindenki bebaszva. 
Szép az a szokás mit jövőre hagyok, 
Boldog Új Évet kívánok míg magamnál vagyok.
Bár az évnek még nincsen vége, 
Lehet, hogy négykézláb érünk a végére, 
De addig míg stabilan állunk: 
Boldog Új Évet Kívánunk!!!


Gondjaid kerüljenek, asztalaid terüljenek! 
Tárcáid ne ürüljenek, fürtjeid ne őszüljenek! 
Barátaid szeressenek, jó tündérek kövessenek!
 B.U.É.K


Hópihécske száll az égen, 
Kis csengettyű szolal szépen. 
Az angyalok ma táncra kelnek,
Gyertyafényben énekelnek, 
Mosolyogva mondják nektek: 
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET! 

  Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, 
Mert a mai buliban a Jézuska az úr. 
Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, 
Legyen ma szép napod, s utána Boldog Új Éved!Kopogtat az Új esztendő Hajnal szárnyán jő el Békét hoz és szeretetet Minden jó embernek.Konfettik hullanak, mulat a Föld népe 
Jókedvűen akarják zárni az Ó évet
. Trombiták hangja hasítja a csendet 
Így köszöntik éjjel az újszülött évet.Szerencsemalacka farkát, ha megfogom,

Az új évre kívánok valami jó nagyot.
Csillogjon szemünkben öröm, s ne bánat,
Minden rossz messziről kerülje e házat.
Szebbet és jobbat mit is kívánhatnék,
Adja meg az Isten, hogy ezt hozza az új év.


Pezsgő durran, konfetti hullik,
az Óév, hamarosan elmúlik.
Jó egészség és szerencse mindig utolérjen,
ami eddig rossz volt, sohase kísértsen. Boldog Új Évet !Tompul már a csillagszóró fénye 
Búcsúzik az Ó esztendő, jár az idő gépe. 
Halkan cseng a csengő, elnémul a hangja
 Mert itt van már a szilveszternek napja
                                                   
Gondolj az elmúlt,12 hónapra, 
Merry Christmas & Happy New YearMinden gondod múljon el holnapra,
Nemsokára vége lesz az utolsó éjjnek, 
Kívánok Neked:Boldog Új Évet!


Áldást hozzon az új esztendő Hálát kapjon az Ó 
Ezt adja meg mindenkinek A Mindenható.

Múlik a nap, s múlik az év,- 
Ami rossz volt, elmúlt már rég. 
Holnap egy új évre ébredsz, 
S ehhez kívánok Neked nagyon sok szépet! 
BÚÉK!

       Örömöd sok legyen, bánatod semmi, 
Segítsen az Isten bodognak lenni. 
Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek,-
Én így kívánok Neked Boldog
 Új Évet!

Békesség, boldogság áldása reátok, 
Hogy az óévet jól zárjátok. 
De emeljétek poharatokat és kiáltsátok: 
BÚÉK, hogy szebb és jobb legyen az új év!Csillognak az ünnepi fények, 
Lelassul a rohanó élet, 
Melegszik a családi fészek. 
Kívánok Néktek sok szépet, sikeres, boldog új évet!
Elsején, mikor kialszanak a fények, 
A detoxban akkor kezdödik az élet, 
Komás tekintetek, a fejek kékek, 
Kívánok most neked Boldog új évet!       

                               

Virradjon Rád szép nap, köszöntsön Rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. Lelkedben boldogság, szívedben béke, Ezt kívánom az új évre!Havas téli lepedő borítja a tájat, 
ilyenkor jó pezsgő serkenti a májat,
 sült malacka vándorol, surran a bendőbe, 
kívánok sok boldogságot az új esztendőben!Napfény felnyitja szemednek világát,
 gondolj majd arra, ma este mi vár rád?
 Bor, pezsgő, s megannyi jó falat,
 azt kívánom érezd ma jól magad!
 B.Ú.É.K!Ha tehetném, fognám a kezedet.
 Őrizve követném, minden léptedet
 De, mivel ezt nem lehet, küldöm, ezt az üzenetet
 Nem kívánok egyebet, boldog legyen életed. 
 2018-ban is kisérje, utadat a szeretet. .
Kívánok neked Szerencsés éveket!Harmatozzék reád istenáldás bőven,
 virradjanak szebb napok rád az új esztendőben. 
Boldog újévet kívánni jöttem én, 
ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén.
 B.Ú.É.K!
Utolsó napján ennek az évnek szerencsemalackák ismét útra kélnek. Azt kívánom neked, hogyha arra járnak, nézzenek be hozzád, s maradjanak nálad.

Hideg téli estén hó fedi a tájat ilyenkor a vörösbör hizlalja a májat finom malacka lapul a bendöbe kívánok sok minden jót az új esztendőben!


http://1.bp.blogspot.com/_QIPndlP2nNI/SUURAbsMqpI/AAAAAAAAAsg/rkFvyelOTgg/s400/animated+happy+new+year+glitter+greeting+card+gif+animation.gif
Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék Isten szép vetést, rengő-ringó jó termést, békesség és szeretet töltse meg a szívetek ebben az új évben!


Kicsi vagyok, székre szállok, 
Onnét nagyot kiáltok, 
hogy Mindnyájan meghalljátok. 
Boldog új évet kívánok!
Ez újév reggelén minden jót kívánok 
Ahová csak nézel, nyíljanak virágok! 
Még a hó felett is virág nyiladozzon, 
Dalosmadár zengjen minden rózsabokron! 
Minden szép, minden jó legyen mindig bőven,
 Szálljon áldás rátok ebben az új évben!Kívánok neked 12 hónap egészséget, 53 hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet és 31536000 másodperc szexet! B.U.É.K.Az új évben legyen részed minden szépben 
Szexben 7szer minden héten 
De légy ma éjjel disznó részeg 
Igy búcsúztasd az óévet! BUÉK!


Itt az új év, új jót hozzon, 
Régi jóktól meg ne fosszon, 

De ha az új jót nem is hozhat, 
Vigye el a régi rosszat! 
Boldog Új Évet Kívánok!Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, 
Csendes lépteid kísérje szeretet. 
Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, 
Légy boldog a következő 365 napon! B.U.É.K.!Eljött hát a az év vége, 
Pezsgős üveg kézbe véve, 
Csak sok szerencsét kívánok, 
Majd utána tovább állok, 
Úgy is tudtad hogy ezt írom, 
De gondoltam azért megírom!!! B.U.É.K!!!Szilveszter éjszakán minden jót kívánok, 
Ahova csak lépel nyíljanak virágok! 
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
Dalos madár zengje, minden rózsabokron! 
Legyen szép, legyen jó minden bőven, 
Szálljon rád áldás az újévben!
Szilveszter éjjelén válassz egy csillagot, 
Ha bármi bánt, neki elmondhatod! 
Meggyógyítja szívedet, lelkedet. 
Kívánom: tegye szebbé a következő évedet!
 BUÉK!
Utolsó napján ennek az évnek 
A szerencsemalackák megint útra kélnek.
 Azt kívánom néked hogy ha arra járnak,
Térjenek be hozzá, s maradjanak nálad! 
B.U.É.K.Bort, búzát, békességet, 

Sötétségben fényességet! 
Új esztendő újat hozzon, 
Régi jótól meg ne fosszon. 
Ki barát volt az maradjon, 
Ki elindult az haladjon. 
BÚÉK Ma van az év utolsó napja, 
A hírt mindenki sms-ben kapja. 
Kopogtat az új év már csak néhány óra,
Ne gondolj most másra csak a szépre jóra. 
Boldog új évet!