2024. március 29., péntek

Húsvéti Jézus versek


Felvirradt ismét Húsvétnak ünnepe,
A feltámadásnak dicső szép ünnepe.
Mikor mennyei kéz nyitotta meg a sírt,
fényes angyalok hirdettek örömhírt.
Nincs már itt az Úr,
Bizonnyal föltámadt,
Csüggedő szívekből szálljon el a bánat.
Az öröm ünnepén, hogy felfrissüljetek,
Egy kevés vízzel öntözlek titeket.
Újuljon meg tőle testetek, lelketek,
Hit- Remény- Szeretet lakozzék bennetek.

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!


 

Húsvét óta tudjuk, feltámadt Krisztus, újra él!
Ki tanítványa lesz, az már a haláltól sem fél.
Keresztvizet öntenek a megtérők fejére az Egyházban,
Legyenek testben-lélekben tiszták minden napjukban.
Szép a kereszténység, hirdesse az illatos víz is, melyet hoztam.
Adjon hitünk húsvéti örömet minden otthonban!

Gyönyörű a tavasz, mosolyog az élet,
Áldásokat mutat az arany kikelet.
Föltámadt Jézus, mondják az írások,
Locsoló hétfőjén buzognak a források.


 


Feltámadt a Jézus, mondják az írások,
Vízöntő hétfőre buzognak források.
Eljöttem hozzátok ifjú létemre,
Hogy harmatot öntsek egy szép növendékre,
Mert ha meg nem öntöm ezen esztendőben,
Nem virágzik szépet nekünk jövendőben.
Virágozzák szépet, ékes virágokat,
Nyerjen az egekben fényes koronákat.Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Öntözésre méltó gyönyörű virágok!
Már eljött az idő, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!
Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívemből kívánom, kegyelem magának!


Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek,
mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kereszténynek:
örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat,
és hozzá frissítem szép leánykájukat.
Mert hogy mit akarok, már azt is megmondom
öntözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom.Midőn Krisztus Urunkat a keresztről levették,
Sziklába vésett koporsóba tették.
Kőlapot gördített négy ember eléje,
Katonák állottak fegyverrel melléje.
Midőn a kelő nap harmadszor fölszállott,
Küldött a katonák szemére mély álmot.
Ekkor két angyal útját a Földre vette,
Sírtól a követ elhengerítette.
De nem azért jöttem, hogy ezt elmeséljem,
Hanem, hogy lányukat kissé megfrissítem.
Apjától, anyjától engedelmet kérek,
Adja ki a lányát, megöntözni nékem!
Nőhet aztán apjának, anyjának kedvére,
Míglen egy szép legénynek ifjú szerelmére!

 

Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak,
Verset mondanék, ha meghallgatnának.
Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel
Áldják hát az Istent hangos énekléssel.
Áldom és is ezért, mert ma húsvét napja
Virradt mireánk, áldott szent órája.
Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéb?l
Az illatozó rózsák virágos kertjéb?l.
Azt kívánom most, még sokáig éljenek,
Sok boldog húsvétot vígan megérjenek.
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,
Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.

 

 Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

 


De a sír üres volt s előtte angyal állt,
szent asszonyok búja nagy vigasságra vált.
Emlékükre hoztam egy kis rózsavizet,
kívánok boldog húsvéti ünnepeket!
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

 


E a ház udvarában szép kis bimbó nő.
Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő!
Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére.
Istentől azt kérem, piros tojás a bérem!
Szabad-e locsolni? Örömhírek jönnek széles, nagyvilágból:
Jézus, megváltónk feltámadt sírjából.
Nincs már a kereszten, nincs már a sírban,
ott él és uralkodik a szép mennyországban.


Azt hitted, hogy húsvét napján szárazon maradsz?
Megöntözlek kis virágszál, akárhogy is szaladsz!
Rózsavíz van üvegemben, jaj, de illatos,
Nem is hideg, nem is csípős, ne félj, aranyos!
Ha akarod, hát fussuk e szobát körül,
Tudom, hogy a kicsi szíved titokban örül.
Örül, mint a friss harmatnak nyíló rózsaszál.
Hát az a sok piros tojás vajon kire vár?
Látom, éppen kis kosárkád azzal van tele.
Jaj, de szépek! Hányat kapok, enyém lesz fele?
Csilingelnek a báránykák, a kis nyuszi vár,
Piros tojást osztogat egy kedves kisleány.


 

Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát,
Szép szívvel és szájjal dicsérjük az Atyát.
Az Atyaistennek imádandó fiát,
Hogy el ne hagyta érni húsvét másodnapját.
Én is, íme, boldog örömet hirdetek,
Hogy feltámadt Krisztus, azon örvendjetek!
Feltámadt a Jézus, legyőzte a halált,
Ezáltal az élet diadalmat talált.
De hogy minek jöttem én, azt is megmondom:

Öntözködni jöttem, a szót nem cifrázom.
Engem öntözködő ápolónak hívnak,
Vizemből a lánykák friss életet szívnak.
Adja ki a lányát, kérem szeretettel,
Hadd öntsem meg a kezét rózsavizemmel!
Békesség! E háznál bú, gond itt ne legyen,
a boldogság verjen itt tanyát minden évben.
A világ Megváltója meghalt miérettünk,
Fel is támadott, amit most hirdetünk.

Feltámadására nagy örömünnepet rendeztek
minden családtagot szépen meg is öntöztek.
Én is kívánom a Krisztus nevében,
családja sok boldog húsvétot érjen!