2011. április 10., vasárnap

Idézetek a Boldogságról

Idézetek a boldogságról    

Az ajkak akusztikai hatása miatt szó szerint halljuk a mosolygást, amikor egy boldog emberrel beszélünk telefonon.

     Steven Pinker    


Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.

     Helen Keller    
    

A természet folyvást gondoskodik az emberi boldogság legfőbb eszközeiről. Figyeld meg, mint nő a gabona, mint fakad a bimbó; haladj ziháló tüdővel az eke mögött; olvass, gondolkodj, szeress, mert ezek a dolgok, amik az embert boldoggá teszik.

     Alekszandr Szergejevics Puskin    
   


Végül is mindnyájan azért vagyunk a földön, hogy nevessünk. Amelyik napon nem nevetünk, az elveszett nap. Aztán meg az az egyetlen nyugtató, amelynek nincs mellékhatása. A nevetés nem öl: hiszen mind élünk. Ahogy a kínaiak mondják: legyél szegény vagy gazdag, elégedj meg a sorsoddal, mert bolond az, aki nem neveti ki a körülményeket.


     Temesi Ferenc    


    

A Boldogság Titka abban rejlik, hogyan lássuk a világ minden szépségét úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem a kanálban lévő két csepp olajról.
     Paulo Coelho        

        
Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
     Gyökössy Endre    

      
    0A sikeres ember megkapja, amit akar.
A boldog ember örül annak, amit kap.
     H. Jackson Brown    
    
Ha a bánat könnycseppje ért hozzád
Ne félj ám, csak nézz az égre fel
Ott láss Kedves szivárványcsodát
S szívj magadba egy mély lélegzetet!
Virágléptű táncod nyomában
Kivirít a rét, hív a madárdal...
     Szalai Krisztina    
    
Ne várjunk a nevetéssel, amíg boldogok leszünk, mert különben félő, hogy meghalunk, anélkül, hogy nevettünk volna.
     Jean de La Bruyére    
    

Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat.

     Charlotte Bronte    


    

Ha annyira vágytok a szabadságra és az örömre, miért nem veszitek észre, hogy nem magatokon kívül kell keresnetek? Jelentsétek ki, hogy szabadok vagytok, hogy örömben éltek, és valóban úgy lesz! Cselekedjetek úgy, mint akiknek birtokában van a szabadság és az öröm, és valóban a tiétek lesz!
     Richard Bach    


A Kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A Kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük a mások örömét. Mert a Kék madár maga a boldogság, és kalitkája; az emberi szív.

    
A boldogság talán az erdőben élő szarvashoz hasonlítható leginkább. Néha előjön az erdő sűrűjéből, és meglátogat. De a tolakodó közeledést nem szereti, ha meg üldözőbe veszed, biztosan elmenekül előled.
     Phyllis Theroux   
   


    
A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt.
     John Barrymore   


Csoda napok járnak, változik a szél,
öröm dala árad, költözik a tél.
Szabadul a folyó, megölel a fény,
olvad a gond a szívemről, minden az enyém!      NOX  

    
Isten szolgálásának legjobb módja, ha követjük álmainkat.
Csak aki maga is boldog, képes a boldogságot szétárasztani.
     Paulo Coelho    

    
A boldogság olyan madár, amit bezárni, megkötni nem lehet. Nekünk kell úgy élni, hogy velünk maradjon és elkísérjen egy életen át.
     Esztergályos Cecília    
    
Szeretnék veled eső áztatta utcán táncolni, s szeretnék veled egy ágyban álmodni. Szeretném megmutatni, hogy mit ér egy könnycsepp, mely az öröm által tisztítja arcodat, s elmossa az összes bánatodat.
     Takács Péter   
   

Szeretném, ha szemem tükrében fedeznéd fel a világot, s észrevennéd az igazán fontos dolgokat.
Szeretném, ha tudnád, hogy a sivatagban is nyílik virág, s hogy a hóesésben is van melegség, mert így él a világ.
Szeretném, ha velem együtt kiáltanád, hogy suttogva is értem szavad, mert így nincs az a szív, mely megszakad.
Szeretném, ha látnád, hogy a vak ember is láthat csodás dolgokat, s kinek néma az élet, az is várja a hangokat.
Szeretném, ha együtt éreznénk azokat a dolgokat, melyeket a sok ember a jelentéktelen dolgok miatt egyre csak halogat.
És végül szeretném, ha már ráncok borítják arcunkat, azt lássam, életünk nem is lehetett volna ennél boldogabb!
     Takács Péter    

    
Mindössze oda akarok kilyukadni, hogy a boldogság csak ilyen. Mindig rendkívüli szenvedés tövében terem meg, s éppoly rendkívüli, mint az a szenvedés, mely hirtelenül elmúlik. De nem tart sokáig, mert megszokjuk. Csak átmenet, közjáték. Talán nem is egyéb, mint a szenvedés hiánya.
     Kosztolányi Dezső    
    
A könnyek mennyisége a földön változatlan. Mihelyt valaki abbahagyja a sírást, másvalaki máshol sírva fakad. Ugyanez a törvény érvényes a nevetésre is.
     Samuel Beckett    
    
Legyél derűs! Programozd át magad a nap minden percében: töltődj fel olyan gondolatokkal, amik többé tesznek! Ha ideges vagy, vagy zavart, próbálj nevetni magadon. Nevess hangosan, nevesd ki azt a nőt, aki aggódik, gyötrődik, és azt hiszi, hogy az ő problémáinál nincs fontosabb a világon.
     Paulo Coelho    

   Az ember már-már elhitte, hogy egy újfajta gyermekei készülődnek az emberiség megváltására, virág koszorúzta fejjel, mosolygó ajakkal, minden földi hamisságtól megváltott szívvel, melynek kamráiban méz kering az ecet és a só helyén. Már-már elhitte, hogy boldogok.
     Ray Douglas Bradbury    
    
Nem tudom, mit rejt a sorsod,
mosolyt hoz-e vagy könnyeket.
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
s őrizd meg a boldog perceket.
     Ernest Hemingway

Legyél boldog, még akkor is, ha sírni kell,
vigyorogj egyedül, hogyha nincs kivel.
Legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj,
legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj.
     Anonim MC 
   

    


Emlékszem, hogy egyik reggel hajnalban keltem, úgy éreztem, minden csupa lehetőség. Azt gondoltam, hát innen kezdődik a boldogság! Ez a kezdete! És persze mindig egyre több jön! Nem jöttem rá, hogy nem a kezdet volt. Maga volt a boldogság. Az volt A Pillanat. Épp akkor.
     Az órák c. film    

 A legnagyobb örömök mindig váratlanul lepnek meg minket. Mint a véletlenszerű séta, a rögtönzött látogatás, a beszervezetlen utazás, a keresetlen társalgás vagy ismertség.
     Fanny Fern    

A szépség egy mosolygó arc. Megbecsülése mindannak, amivel Isten megáldotta az embert anélkül, hogy azokra a jellemvonásokra koncentrálna, melyeket elmulasztott továbbfejleszteni.
     Bridget Fair    
       
Saját tapasztalatomból tanultam meg, hogy az igazi boldogság forrása önmagunkban rejlik, s hogy az emberek nem tehetik igazán boldogtalanná azt, aki boldog akar lenni.
     Jean-Jacques Rousseau    


        Miért kergeted csupán a messze boldogságot,
Hisz itt van egy lépésre, tán te meg se látod,
Csak szívedben keresd, ne kint a nagyvilágban,
Van édes boldogság minden kis szál virágban.
     Csárdáskirálynő    

Milyen kivételes ajándék a mosoly! Hiszen nem kerül semmibe, de szívmelengető. Csak egy pillanatig él, de az emléke megmarad. Örömet szerez, és táplálja a jóindulatot. Kiváló ellenméreg irigység és rosszindulat ellen. Biztatást ad a csüggedőnek, erőt önt belé. Nem lehet megvenni, kölcsönkérni, ellopni, nem jelent földi javakat senkinek mindaddig, amíg önként és jó szívvel meg nem ajándékoznak vele. Ha valaki túl fáradt ahhoz, hogy rád mosolyogjon, nézz rá derűsen, mert senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra, mint annak, aki már nem tud mosolyogni.

     Dale Carnegie   

    
Nem félt semmitől. Nem kötődött semmihez. A változás mögött a szüntelen megújulás örökkévalóságában élt. Mindig azt tette, amit tennie kellett.  Azt hiszem, ez a szabadulás formulája!
     Szepes Mária    


És ha így lesz is, ha valóban elveszítem, akkor is nyertem egy boldog napot. 
És ha arra gondolok, milyen szörnyű ez a világ, akkor egyetlen boldog nap is maga a csoda.       Paulo Coelho    


    


A boldogság mindig kicsinek tűnik, amíg csak a saját kezedben tartod. 
De engedd szabadjára, és azonnal megtanulod, mennyire nagy és értékes.
     Makszim Gorkij    

        

A boldogság oly egyszerű dolog. Ma még. Csak ne nézném a holnapot.

     Reményik Sándor    

A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük.

     Kármán József    

    Az élet minősége apróságokon múlik.
     Barbara Braham    

    Az ember boldogsága bizonyos mértékig mindig kiszolgáltatottja a vak véletlen szeszélyének.
     Jane Austen    

A legjobb módszer önmagunk felvidítására, ha felvidítunk valaki mást.
     Mark Twain    
   
A boldogság, a gazdagság és a siker mind különböző célok melléktermékei - közvetlenül maguk nem lehetnek célok.
     Denis Waitley    

    
Aki boldogtalan sosem volt, az nem tudja megbecsülni a boldogságot.
     Petőfi Sándor    

    
A boldogság más, mint az öröm. A boldogsághoz hozzátartozik a küzdelem, a tudás, a teljesítmény.
     George Sheehan    
    
Bejártam a világot ihletért, és ráleltem arra, aki az álmainak él.
     80 nap alatt a Föld körül c. film    

    Az a baj velünk, emberekkel, hogy a boldogságra leginkább csak emlékezünk.

     Osvát Ágnes    

  Amikor az emberek boldogok, mindig jók, de ha jók, akkor csak ritkán boldogok.
     Anthony de Mello    
    
A legjobb kozmetika: élvezni az életet.
     Rosalind Russell    
    
Amíg csak egy megelégületlen van, addig senki tökélyes boldog állapottal nem dicsekedhetik.
     Bolyai János    

    
Mire jó a szárny annak, aki úgysem érzi, ha simogatja a szél?
     Angyalok városa c. film    
    
Mi a boldogság?... oly szomjas szivem, hogy
Fölinna egy záport, s talán
Egy harmatcsepp sem hull reá soha!
     Petőfi Sándor    
   


Amíg átéljük a boldogságot, nehezen érezzük meg, de ha már elmúlt és visszatekintünk, hirtelen megértjük - olykor elcsodálkozva -, milyen boldogok voltunk.

     Nikosz Kazantzakisz   A boldogság keresése az, hogy az ember keresi a boldogságot... végül is ez a boldogság.      Milos Forman   

        
A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van.
     Lev Tolsztoj    
    
Az ember sose tudja, mikor boldog. Sose vagyunk oly boldogtalanok, mint amilyennek hisszük magunkat.
     Marcel Proust    

    Akkor légy boldogtalan - ha téged ez tesz boldoggá!
     Andrew Matthews    

    A mosoly és az önbizalommal teli szív biztos út a boldogság felé.
     Youn In-Wan    

        A boldogság egy köztes állomás a túl kevés és a túl sok között.


    Channing Pollock    
Az életről tudom, hogy véges, de akadnak pillanatai, melyek felérnek az örökkévalósággal.      Vavyan Fable    
    
    A belső szépség az, ami lehetővé teszi, hogy szeresd magad. Ha szereted magad, teljesen önzetlenné válsz.      Tierney Gearon    
    
A szépség belülről fakad, az optimizmusból és az életbe vetett hitből.
     Rita Barros    
    
Nincs olyan erős mágia a világon, amely boldogságot adna az embernek.
     Blaise Pascal    
    
Itt a szerelem áldott, könnyű,
Boldogan balga dolog,
Aki szeret kinézi párját
S nagyon reá mosolyog.
     Ady Endre    
    
A legfontosabb, drágám, hogy az élet szuper legyen, és ha már az, nem számít, meddig tart.
     Freddie Mercury    
    
A boldogsághoz nem vezet út.

Az út maga a boldogság.

     Buddha    


    

Ott tévedünk, ha azt hisszük, a boldogság a cél.

     Francois Lelord    
    
Gyönyöreinket az a félelem kíséri, hogy elmúlnak; ez az öröm első fájdalma.
     Vladimir Jankélévitch    

    
Nem teheted boldoggá az embereket a te metódusod szerint, hagynod kell őket boldoggá, vagy boldogtalanokká lenni a maguk módján.
     Marcus Aurelius    
    
Ha megtanulsz nevetni saját hibáidon, akkor igen vidám évek elé nézel.
     Ian Green    

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
     Gyökössy Endre    

    
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
     Gyökössy Endre   
    
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.    Gyökössy Endre  
   
Az boldog, ki szerelmi csatán pazarolja el életét.
     Publius Naso Ovidius    
    
Örömre várni nem kisebb öröm, mint már örülni...
     William Shakespeare    
    
Hát nem tudod, hogy vígnak tartja az a világot, ki boldog, szomorúnak az, ki boldogtalan?
     Madách Imre    
    
Boldogtalanságunk egyik fő oka, hogy túlbecsüljük mások boldogságát.
     Margaret Thomas    
       
Boldogság az, amikor az ember megérkezett, behúzza evezőjét és azt mondja: megérkeztem, nem megyek tovább.
     Müller Péter    
     
    
Kolumbusz nem akkor volt boldog, amikor felfedezte Amerikát, hanem akkor, amikor még csak kereste.
     Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij    
   
Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.
     Edgar Allan Poe    
    
A legtöbben annyira boldogok, amennyire elszánták magukat.
     Abraham Lincoln    
    
A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent.
     Phyllis Diller    

A boldogság olyan illatszer, amelyet nem hinthetünk ugy másokra, hogy néhány csepp ne jusson nekünk is.
     Ralph Waldo Emerson    
    
Az emberi idő nem körben forog, hanem egyenes vonalban fut előre. Ez az oka, hogy az ember nem lehet boldog, mert a boldogság az ismétlődés utáni vágy.
     Milan Kundera    
    
Merjünk boldogok lenni, ez a legszebb bátorság.
     Joseph Joubert    
    
Hinni kell a boldogság lehetőségében, hogy csakugyan boldog legyen az ember.
     Lev Tolsztoj    
    
Mosolyogj, soha senki nem fog meggyanúsítani, hogy semmi okod rá.
     Gál Béla    
        
A boldogság egy pillangó. Ha kergetjük, kisiklik a kezünk közül, de ha csendben leülünk, az is lehet, hogy leszáll ránk.
     Hawthorne Nathaniel    
    
Az emberi szívnek nincs nagyobb boldogsága, mint boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk.
     Eötvös József    

A boldogságnak az a legnagyobb titka, hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal.
     Fontenelle    
    
Az emberi kapcsolatokban csak az egészen kis dolgok fontosak.
     Ancsel Éva    
    
A ráncok csak azt jelzik, hol a mosoly helye.
     Mark Twain    
    
Az az igazán őszinte mosoly, amit senki nem lát.
     Andy Rooney    

    
Ne hagyd az álmok jussát,
szebbeket álmodik a bölcsnél a bolond!
     Charles Baudelaire    
    
Hogy fölfrissülj a nagy Egészben, lásd meg az Egészet minden kicsi részben.
     Johann Wolfgang von Goethe    
        
Minden nap közt a legeltékozoltabb, amelyen nem nevettünk.
     Nicolas Chamfort    

A vidámság minden erény anyja.
     Johann Wolfgang von Goethe    

Nincs az az orvosság, amely meggyógyítaná azt, amit a boldogság nem tud meggyógyítani.
     Gabriel García Márquez   
    
A boldogság egy olyasvalami, ami megsokszorozódik, amikor osztoznak rajta.
     Paulo Coelho  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése